Kjøkkengruppa

       
         
    Kjøkkengruppa stiller veldig ofte opp med bevertning og kiosk ved stevner både på Hotvedt om sommern og i Høstgate (hula) i vinterhalvåret.