Postadresse: Sandefjord og Sandar miniatyrskytterlag, Skogveien 8, 3160 Stokke

Skytterlaget holder til i Høsts gate (Hula) i Sandefjord.  Laget er tilsluttet Norges skytterforbund og Vestfold skytterkrets. 

Vi har 10 meter luft- og 15 meter miniatyrskytebaner. Til sammen er det 12 standplasser.  Klubben har fått frem flere gode skyttere gjennom tidene. Skyttere tilknyttet laget har deltatt, og kan også vise til gode resultater i OL, VM, WC, EM, NM, osv.  Klubben har gode skyttere med god utvikling, som stadig setter "perser" og vinner sine klasser og forskjellige stevner   

Vi har skyttertrening hver tirsdag kl. 18:00. Har du lyst til å begynne å skyte hos oss er du hjertelig velkommen. Nye skyttere vil få god veiledning og få låne klubbvåpen.

Ungdom henvises til skytterlaget, se under Lagsinfo DFS.

 Ikke nøl med å ta kontakt.  Du skal være hjertelig velkommen.  Våpen kan du låne når du skyter hos oss! 

post@skytterlagene.com

Kontonummer: 2480.20.10636

Veibeskrivelse

  

Kjør innfartsveien inn til Sandefjord by, fra E18. Følg veien rett fram. Så kommer en rundkjøring (tempokrysset) - kjør videre rett fram. Etter ca. 200 meter kommer det nok en ny rundkjøring (like ved siden av Sandefjord Brannvesen) - kjør rett frem her også. Neste som venter da er et lyskryss. DER SKAL MAN TA TIL HØYRE. Ca. 150 meter opp i gata (høstgate) ligger Hula inn til høyre.

 

Styret i Sandefjord og Sandar miniatyrskytterlag

 

Leder

Bernt Johansen

Nestleder

Yngvar Vataker
Sekretær Bernt Johansen/Yngvar Vataker

Kasserer

Kjell B. Helle

Styremedlem

Henrik Steinsholt

Styremedlem

Jørn Fremstad

Utdanningskontakt

Henrik Steinsholt

1. varamedlem

Ken Pedersen

2. varamedlem

Jan Ole Benjaminsen

 

Litt om sporten:

Luftgevær- & Miniatyrgeværskyting
I Høstgate (Hula) har vi trening 15 meter miniatyr på tirsdager 17.30. Her er litt om sporten vår.

Miniatyrgevær/frigevær:

Her skytes det serier på 30 skudd eller 45 skudd. Kaliberet er .22 long rifle.
Holdet er nå 15 meter, og blinke er en del større enn luftgeværblinken.

Øvelsen skytes stående uten skytterreim.   Rifla har nå en øvre vektgrense på 8kg. Da dette er frigevær, så blir det brukt alt fra standardgevær til supermatchgevær. Et standardgevær veier ca. 5kg.

 Luftgevær:

Her skytes det serier på 40 skudd(kvinner/junior/veteran) og 60 skudd(senior/menn) Kaliberet er 177-4,5mm.

Holdet er 10 meter, og blinken (tieren) er bare 0.5mm stor. Øvelsen skytes stående, Uten skytterreim. Rifla har en øvre vektgrense på 5,5kg. Dagens rifler har enten spennarm eller egen trykktank, som man kan skyte opptil ca 300 skudd på en fylling.

Luftgevær står på programmet i  Olympiske Leker, og er blitt en meget populær gren.

I finaler (Ved store arrangementer), så blir det skutt 10 enkeltskudd med dømming etter hvert skudd. Skuddene i finalen blir tolket helt ned på ti-delen, dvs. maks verdi på ett skudd i finale er 10,9.

Det er tillatt med skytterbekledning etter gjeldene reglement.
I tillegg så har NSF følgende program:

50meter liggende, 60 skudd, frigevær.

½ match 3x20 skudd, 50 meter. 20 skudd liggende, 20 skudd stående, og 20 skudd knestående.

Helmatch  3x40 skudd, 50 meter. 40 skudd liggende, 40 skudd stående, og 40 skudd   knestående